בטחונות, העמדת בטחונות בחשבון הבנק

כאמור במאמרים קודמים, תפקיד הבנק הוא למכור כסף ללקוח ולוודא שהכסף שניתן ללקוח יחזור לבנק בתנאים המוסכמים עימו. הווה אומר, אם ניתנה הלוואה ללקוח של 10,000 ש"ח למשך שנתיים, על הבנק לוודא מראש שללקוח קיימת יכולת החזר מתאימה. במידה והבנק חושש לכספו ולקבלתו חזרה יש לו הזכות לבקש בטחונות ולהתנות את מתן האשראי בקבלת בטחונות מאת הלקוח.
בטחונות זהו שם כולל לאפשרויות שונות שיש ללקוח להרגיע את הבנק בדבר החזרת הכספים. דוגמאות להעמדת בטחון לטובת הבנק יכול להיות  כסף נזיל שישועבד, רכב או נכס אחר, שעבוד כסף מחשבון אחר, ערבות צד ג' ועוד, כפי שמפורט במצגת על בנקאות, בה ניתן לצפות בלחיצה כאן.
עליך כלקוח לשמור על האינטרסים שלך. נסה שלא להעמיד בטחונות בכדי לשמור על האפשרות להעמידם בהמשך מול אשראי נוסף אם תרצה בכך. בנוסף, על איכות הביטחון יש צורך לבוא בדברים עם הבנק שהרי ככל שאיכותו טובה הינך משעבד נכס שלא תוכל אתה להשתמש בו לאורך תקופת האשראי.
לבנק יש את האפשרות לבקש בטחונות והוא יעשה זאת. ראשית בכדי להבטיח את קבלת הכסף בחזרה ושנית בכדי לשפר את הרווחיות מן העסקה. מכיוון שברגע שבנק משעבד כסף הוא לא נדרש להפריש כספים לבנק ישראל מול העסקה (ניתן ללמוד לעומק את הנושא תחת המונח הלימות הון).
ביום שהסכמת להעמיד בטחונות לטובת אשראי יש מקום לנסות ולהוריד את מחיר האשראי. זאת אומרת, לדון על הפחתת הריבית ובמידת הצורך פריסת האשראי למועדים המיטביים מבחינתך.

לכן:
יש להימנע מלהעמיד בטחונות.
יש להימנע מלהעמיד בטחונות נזילים או כאלה שהגבלת הסחר בהן יפגע בך.
במידה והנך משעבד נכס:
לנסות ולשעבד את מה שנוח לך לשעבד.
לדון על תנאי האשראי.
בכל מקרה להודות לבנקאי  :-)

בהצלחה!
תפקידו של הבנק

אם אנחנו נדע מה תפקידו של הבנק ומה מטרתו , יהיה קל יותר להתנהל מול הדבר הגדול הזה שנקרא בנק.
בסופו של דבר תפקיד הבנק הוא למכור כסף ללקוחות ומפעילות זו נגזרת הרווחיות של הבנק. להמחשה, הבנק נותן הלוואה בסך של 10,000 ש"ח בריבית של 6% שנתית, ומול ההלוואה לוקח פקדון של לקוח ונותן ללקוח ריבית שנתית של 2%. בעסקה הזו הבנק הרוויח 4% בשנה. זו עסקה טובה ושהופכת להיות בטוחה מאוד אם הבנק גם שיעבד את הכסף למול ההלוואה.
זה נשמע קל ופשוט אבל הבנק צריך לעבוד קשה בכדי לגייס את הלקוח שייקח את ההלוואה, עדיף מול שעבוד פקדון כפי שהוסבר, וגם לדאוג שההלוואה תוחזר כפי שסוכם. לצורך כך נדרשת יכולת מכירתית, שיווקית ומעל לכל, עבודה מקצועית של הבנקאי ומנהליו בסניף. הלקוח צריך להבין שהבנק מכשיר לכך עובדים ומצפה שלכל בנקאי שיושב מול לקוח יהיו לו היכולות הללו. כלקוח צריך להבין שהבנקאי מעוניין למכור לו אשראי, אם זו הלוואה מכל סוג שהוא או כל מוצר בנקאי אחר, והלקוח נדרש לתת לבנקאי להבין שיש לו פרטנר בצד השני של השולחן.
לכל בנק קיימת האסטרטגיה הפנימית שלו, בנק אחד יעדיף להתמקד בלקוחות עסקיים בינוניים, בנק אחר יעדיף להתמקד בפעילות האשראי שלו בלקוחות קמעונאים, הכוונה למשקי בית. אבל המטרה היא למכור כסף ולדאוג שיקבל אותו בחזרה, כפי שמוסכם עם הלקוח. על פי התנאים והתקופה שנקבעה בין הצדדים.

הקטנת עלויות בניהול חשבון

בניהול החשבון ניתן להקטין עלויות. העמלות שהבנק מחליט עליהן אינן גזירה משמים וניתן בדרכים שונות לצמצם את העלות של תפעול החשבון.
בתור התחלה תמיד ניתן לבקש ואף לדרוש הטבה בעמלות. הבנקאי ינסה לעשות מה שיוכל במסגרת הסמכויות שלו או של מנהלו. במידה והבנקאי לא מראה נכונות לעזור לכם , יכול להיות שכבר בשלב זה ניתן לבקש להחליף בנקאי.
אם קיים בחשבון סכום נכבד או מבוצעות בו פעולות בניירות ערך הבנק ירדוף אחריכם וינסה לרצות אתכם. אם חשבונכם הוא כזה, יש לכם קלף מיקוח רציני. גם אם לא, ניתן לבקש הנחה על פעולה שחוזרת על עצמה. לדוגמה, אם אתם מרבים להשתמש בשקים, ניתן לבקש הנחה ספציפית על פעולה כזו. אם מפקידים שיקים דחויים ניתן לבקש הנחה קבועה או להגיע להסדר בו בכל פעם שמבצעים הפקדה של מספר שיקים דחויים יינתן החזר ידני.
כל פעולה בחשבון נרשמת כשורה , בגינה אתם מחוייבים בעמלת שורה. לכן, במשיכת מזומן תמשכו יותר מהנדרש בכדי לחסוך הוצאת כספים נוספת שתחייב בעמלה. בנוסף, במקום להשתמש בשקים כשכל שיק הינו שורה בדף החשבון, השתמשו בכרטיס אשראי (כך גם מועד החיוב ידוע ומקל גם על התנהלות תזרימית של החשבון).
אם חשבונכם מצוי במינוס גבוה לאורך זמן, אף שהנכם "עומדים במסגרת", כדאי לשקול לקיחת הלוואה לתקופה לא ארוכה. עלות ההלוואה נמוכה מניצול מסגרת אשראי שכן ניתנת באחוזי ריבית נמוכה ממסגרת אשראי וכך גם תכנסו למשטר חיסכון , וכך תדעו כי עליכם להחזיר סכום מסוים כל חודש.
יש לזכור כי כל הסכם שלכם מול הבנק, ובפרט הסכם להטבות בעמלות, יש לבדוק כל תקופה ולפחות אחת לשנה. דברים יכולים להשתנות ולבנק מותר לשנותם. דבר אחרון נסו לדבר עם הבנקאי שלכם שינסה להגדיר את החשבון שלכם באופן בו תזכו למירב ההטבות והיחס.
חשבון סטודנט יזכה להנחות מסיימות, חשבון של מכניסי משכורת גבוהה יזכה להטבות ויחס שונים וכן הלאה.

הצלחה.

פעילות עם יותר מבנק אחד

לפעילות עם יותר מבנק אחד, ללקוח פרטי ולא עסקי, יש מספר חסרונות אך גם יתרונות מסוימים.
החסרונות בפעילות עם יותר מבנק אחד הם שפעילות זו (ללקוח המנהל חשבון לטובת משפחתו) יוצרת תשלום עמלות נוסף שיכול להיות מיותר. בנוסף, בלבול של הוראות קבע של מוסדות שונים (כמו בזק,ח.החשמל...) בין הבנקים ולפעמים מצב זה יכול לגרום לתשלום כפול או למצער, החסרת תשלום בזמנו וגרירת קנסות..

יש יתרון לחלוקת עבודה בין שני בנקים שהוא 'חלוקת הביצים' כדי שלא יהיו כולן בסל אחד. לצורך כך ניתן לסגור סכום מסוים בפקדון, להגדיר את החשבון כלא פעיל וכך לחסוך את העמלות החודשיות. באופן זה תדעו כי קיים סכום כסף אך העמלות עליו הן מינמאליות.
לחילופין עם סכום גבוה יותר מעשרות אלפים, ניתן לתת הרשאה לברוקר שינהל את הכספים לפי הנחיותיכם ורמת הסיכון לה אתם מוכנים להיחשף. העמלות שהבנק (בהסדרים פנימיים בינו לחברת ההשקעות) יגבה יהיו נמוכות מאשר לקוח רגיל ישלם , והחיסכון הרלוונטי לכך הוא בעיקר בעמלות ניירות ערך.


איך לקבל הלוואה בבנק

ככל שהלקוח ללא עבר בעייתי מנקודת מבטו של הבנק, ניתן יהיה לקבל אשראי. בכדי לקבל הלוואה בבנק כלשהו נדרש להבין כי הבנק מעוניין לתת ללקוחות כסף. לתת כסף, זאת אומרת  מצב בו לקוח מקבל אשראי, זה תפקידו העיקרי של הבנק ומכך הוא מרוויח. 
מצד שני, ירצה הבנק לתת את הכסף למי שיוכל להחזיר אותו. זו תמצית ההבנה שצריכה להיות ללקוח כשהוא מעוניין לקבל הלוואה מהבנק.
טיפ  - כניסיון ניתן לגשת לכל בנק בו אינכם לקוחות, הציגו עצמכם כמי שמעוניינים לפתוח חשבון פעיל, ובמועד זה אף לברר אילו הלוואות מציע הבנק. כל הצעה שתקבלו ניתן יהיה לגשת איתה לבנק שלכם ולהציג לבנקאי כנקודת התחלה למשא ומתן.
בכדי לקצר הליכים , כמובן שלפגישה כזו בבנק חדש יש להגיע עם פרטים מזהים ודפי חשבון רלוונטיים. תהיו אמינים ומשתפי פעולה, זה יעזור.